Spolek ZDRAVÉ PODŘIPSKO vznikl jako iniciativa občanů Straškova-Vodochod a přihlehlých obcí.
Jeho cílem je obrana životního prostředí v okolí Straškova-Vodochod a přilehlých obcí, zejména ochrana vodních zdrojů, veškeré fauny a flory.
Spolek vznikl usnesením první Valné hromady zakládajících členů, na které byl součaně zvolen i přípravný výbor zajištující veškeré kroky k ustanovaní spolku.