Zasedání Výboru spolku

Dne 5.9.2019 se konala schůze výboru spolku Zdravé podřipsko.
Na schůzi došlo k projednání těchto bodů
1.Další postup spolku
2.Příprava na jednání se společností české štěrkopísky(p.Jampílkem/ Mužikem)
3.Účast na jednání v senátu

Valná hromada vznikajícího spolku

17.6.2019 se v místní sokolovně ve Straškově-Vodochodech sešli občané, aby si vyslechli návrh na vznik spolku, jehož cílem je ochrana životního prostředí v obci i mimo ni, v souvislosti s plánovaným rozšířením těžby štěrkopísku v nedaleké pískovně