Pozvánka na opakovanou členskou schůzi dne 11.11.2019

Zveme vás na opakovanou členskou schůzi spolku Zdravé Podřipsko, která se uskuteční 11.11.2019 od 18h v místní sokolovně. Protože členská schůze konaná dne 20.10.2019 nebyla usnášeníschopná z důvodu nedostatečného počtu přítomných členů, prosíme vás o aktivní účast. Chceme vás informovat o aktuálním stavu věci, seznámit vás s možnostmi dalšího postupu v kauze rozšíření těžby v DP Straškov a hlavně zjistit váš názor ohledně dalšího postupu. Pro vaši informaci je v sekci Dokumenty zveřejněn zápis z poslední schůze, dozvíte se z něj, jaké kroky jsme již podnikli a jaké jsou možnosti dalšího postupu, o kterých se bude na schůzi jednat. V mezidobí vydalo Ministerstvo životního prostředí souhlasné závazné stanovisko k záměru rozšíření těžby, stanovisko je dostupné na adrese: https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OV4187.
Schůze je otevřena i pro „nečleny“ a pro zájemce budou připraveny přihlášky do spolku.
Výbor spolku

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *